066 900 75 32
Pon-Pet: 9.00-19.00 Sub: 8.00-12.00

(Cene su izražene u dinarima)

 

1

PREGLED, SAVETI I EDUKACIJA O ODRŽAVANJU HIGIJENE USNE DUPLJE

 

500,00

2

ANESTEZIJA

 

300,00

3

PREGLED SA PISANIM IZVEŠTAJEM

 

700,00

4

ZALIVANJE FISURA

 

1.200,00

5

FLUORISANJE ZUBA

 

1.000,00

6

UKLANJANJE ZUBNOG KAMENCA SA POLIRANJEM PO VILICI

 

1.000,00

7

KIRETAŽA PARODONTALNOG DŽEPA

 

500,00

8

PRVA POMOĆ – TOXAVIT, DRENAŽA

 

1.500,00

9

LOKALNA APLIKACIJA LEKA

 

500,00

10

DIREKTNO / INDIREKTNO PREKRIVANJE PULPE

 

1.200,00

11

VAĐENJE ZUBA

 

1.500,00

12

VAĐENJE PARODONTOPATIČNOG ZUBA

 

1.200,00

13

VAĐENJE MLEČNOG ZUBA

 

1.200,00

14

VAĐENJE SA SEPARACIJOM KORENA / TEŠKO VAĐENJE

 

2.400,00

15

INCIZIJA

 

1.200,00

16

BELJENJE DEPULPISANOG ZUBA

 

3.000,00

17

BELJENJE ZUBA PO VILICI

 

7.000,00

18

BELJENJE ZUBA OBE VILICE

 

14.000,00

19

NADOGRADNJA DELA PLOMBE

 

1.500,00

20

ARTIKULACIJA POSTOJEĆE PLOMBE

 

500,00

21

RETENCIJA PULPARNIM KOČIĆEM

 

1.000,00

22

AMALGAMSKA PLOMBA – JEDNA POVRŠINA

 

2.000,00

23

AMALGAMSKA PLOMBA – DVOPOVRŠINSKA

 

2.200,00

24

AMALGAMSKA PLOMBA – MOD

 

2.500,00

25

KOMPOZITNA PLOMBA – JEDNA POVRŠINA – FRONT

 

2.000,00

26

KOMPOZITNA PLOMBA – JEDNA POVRŠINA – BOČNI ZUBI

 

2.500,00

27

KOMPOZITNA PLOMBA – DVOPOVRŠINSKA

 

2.700,00

28

KOMPOZITNA PLOMBA – TROPOVRŠINSKA

 

3.000,00

29

KOMPOZITNA NADOGRADNJA

 

3.000,00

30

PLOMBIRANJE MLEČNOG ZUBA

 

1.500,00

31

VITALNA EXTIRPACIJA JEDNOG KANALA

 

1.200,00

32

VITALNA EXTIRPACIJA DVA KANALA

 

1.400,00

33

VITALNA EXTIRPACIJA TRI KANALA

 

1.500,00

34

REVIZIJA / VAĐENJE STAROG PUNJENJA

 

1.100,00

35

MORTALNA EXTIRPACIJA

 

1.000,00

36

PRIVREMENO PUNJENJE JEDNOG KANALA

 

1.100,00

37

PRIVREMENO PUNJENJE DVA KANALA

 

1.200,00

38

PRIVREMENO PUNJENJE TRI KANALA

 

1.300,00

39

DEFINITIVNO PUNJENJE JEDNOG KANALA

 

1.100,00

40

DEFINITIVNO PUNJENJE DVA KANALA

 

1.200,00

41

DEFINITIVNO PUNJENJE TRI KANALA

 

1.300,00

42

MORTALNA AMPUTACIJA

 

1.300,00

43

OBRADA KANALA , ULOŽAK SA LEKOM ILI STERILNI SUVI ULOŽAK

 

1.100,00

44

PARC. AKRILATNA PROTEZA SA JEDNIM ZUBOM - ŽABICA

 

7.000,00

45

PARCIJALNA AKRILATNA PROTEZA

 

22.000,00

46

TOTALNA AKRILATNA PROTEZA

 

24.000,00

47

TOTALNA AKRILATNA PROTEZA SA MREŽICOM

 

25.000,00

48

AKRILATNA PARCIJALNA PROTEZA SA LUKOM

 

23.000,00

49

AKRILATNA TOTALNA PROTEZA SA LUKOM

 

25.000,00

50

INDIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE

 

7.000,00

51

DIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE

 

3.000,00

52

REPARATURA PROTEZE

 

2.000,00

53

REPARATURA – DODAVANJE 1 ZUBA

 

2.500,00

54

REPARATURA – DODAVANJE SVAKOG NAREDNOG ZUBA

 

1.000,00

55

PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA – VIZIL

 

36.000,00

56

UGRADNJA ATEČMENA / PAR

 

10.000,00

57

LIVENA NADOGRADNJA

 

4.500,00

58

FIBERGLAS NADOGRADNJA 

 

4.500,00

59

ZAŠTITNA KRUNICA

 

900,00

60

SKIDANJE KRUNICE

 

900,00

61

SKIDANJE MOSTA

 

1.500,00

62

METALOKERAMIČKA KRUNICA

 

9.500,00

63

KERAMICKA KRUNICA (PRESS)

 

16.000,00

64

FREZOVANA METALOKERAMIČKA KRUNICA

 

10.500,00

65

REPARATURA METALOKERAMIČKE KRUNICE

 

5.000,00

66

BEZMETALNA KERAMIČKA KRUNICA (CIRKONIJUM)

 

16.000,00

67

CEMENTIRANJE STARE PROTETSKE NADOKNADE

 

800,00

68

ZAŠTITNA FOLIJA (SPLINT-BRUKSIZAM)

 

6.500,00

69

RETENCIONA FOLIJA

 

4.000,00

70

FOLIJA ZA BELJENJE ZUBA

 

4.000,00

71

UGRADNJA CIRKONA

 

1.500,00

72

ZLATO-KERAMIČKA KRUNICA

 

25.000,00

73

BIODENTAPLAST PROTEZA

 

40.000,00

74

CLEAR PROTEZA

 

40.000,00

75

DEFLEKS  PROTEZA 

 

38.000,00

76

VALPLAST  PROTEZA

 

38.000,00

77

BREFLEX   PROTEZA

 

38.000,00

78

POLIJAN   PROTEZA

 

38.000,00

79

MASKIRANJE

 

2.500,00

80

HIJALURONSKI    FILER  1ml    

 

20.000,00

81

GLASJONOMER   PLOMBA

 

2.500,00

82

FRENULUM

 

5.000,00

83

RETENCIJA  FIBERGLAS KOČIĆEM

 

2.000,00

84

ČIŠĆENJE   PROTEZE

 

3.000,00

85

TELESKOP KRUNA

 

9.500,00

86*

KOMPOZITNI ZUBI ZA PROTEZE (pločica)

 

4.000,00

87

KARAKTERIZACIJA

 

4.500,00

88

MODELOVANJE ZUBA U KOMPOZITU (cena po zubu)

 

3.500,00

89

KOMPOZITNA FASETA

 

5.000,00

90

GINGIVEKTOMIJA (po zubu)

 

900,00

91

POLA LUMINATE (beljenje zuba)

 

10.000,00

92

FLEKSI ŽABICA (od BDP-a, CLEAR-a, BREFLEKS-a )

 

14.000,00

93

BDP  KUKICA  (reparatura)

 

4.000,00


86 *  - 1 pločica = 6 (prednjih zuba 3-3) ili 8 (bočnih zuba 4-7)

Napomena: Na prikazanom cenovniku (u tabeli niže) u okviru usluga koje pružamo kod DENTALNOG TURIZMA, naknadno se dodaju, troškovi ubrzane izrade protetskih radova, smeštaja, prevoza, u  zavisnosti od specifične potrebe pacijenata. Za vise informacija obratite se mailom / telefonom ili pogledajte odeljak DENTALNI TURIZAM. Za usluge koje nisu navedeni u cenovniku , molimo kontaktirajte nas.

PREUZMITE CENOVNIK

 

Gde se nalazimo

ORDINACIJA MISALJEVIĆ
Kozaračka 137,
Pančevo, Srbija

Radno Vreme

Pon - Pet: 9:00 - 19:00
Subota: 8:00 - 12:00
Nedelja: Ne radimo

Kontakt