066 900 75 32
Pon-Pet: 9.00-19.00 Sub: 8.00-12.00

(Cene su izražene u dinarima)

1

PREGLED, SAVETI I EDUKACIJA O ODRŽAVANJU HIGIJENE USNE DUPLJE

1200,00

2

ANESTEZIJA

300,00

3

PREGLED SA PISANIM IZVEŠTAJEM

700,00

4

ZALIVANJE FISURA

1400,00

5

FLUORISANJE ZUBA

1000,00

6

UKLANJANJE ZUBNOG KAMENCA SA POLIRANJEM PO VILICI

1200,00

7

KIRETAŽA PARODONTALNOG DŽEPA

700,00

8

PRVA POMOĆ – TOXAVIT, DRENAŽA

1700,00

9

LOKALNA APLIKACIJA LEKA

700,00

10

DIREKTNO / INDIREKTNO PREKRIVANJE PULPE

1400,00

11

VAĐENJE ZUBA

1700,00

12

VAĐENJE PARODONTOPATIČNOG ZUBA

1400,00

13

VAĐENJE MLEČNOG ZUBA

1400,00

14

VAĐENJE SA SEPARACIJOM KORENA / TEŠKO VAĐENJE

2700,00

15

INCIZIJA

1400,00

16

BELJENJE DEPULPISANOG ZUBA

3200,00

17

BELJENJE ZUBA PO VILICI

6200,00

18

BELJENJE ZUBA OBE VILICE

12200,00

19

NADOGRADNJA DELA PLOMBE

2000,00

20

ARTIKULACIJA POSTOJEĆE PLOMBE

700,00

21

RETENCIJA PULPARNIM KOČIĆEM

1200,00

22

AMALGAMSKA PLOMBA – JEDNA POVRŠINA

2200,00

23

AMALGAMSKA PLOMBA – DVOPOVRŠINSKA

2400,00

24

AMALGAMSKA PLOMBA – MOD

2700,00

25

KOMPOZITNA PLOMBA – JEDNA POVRŠINA – FRONT

2500,00

26

KOMPOZITNA PLOMBA – JEDNA POVRŠINA – BOČNI ZUBI

2800,00

27

KOMPOZITNA PLOMBA – DVOPOVRŠINSKA

3000,00

28

KOMPOZITNA PLOMBA – TROPOVRŠINSKA

3400,00

29

KOMPOZITNA NADOGRADNJA

3400,00

30

PLOMBIRANJE MLEČNOG ZUBA

1700,00

31

VITALNA EXTIRPACIJA JEDNOG KANALA

1400,00

32

VITALNA EXTIRPACIJA DVA KANALA

1600,00

33

VITALNA EXTIRPACIJA TRI KANALA

1700,00

34

REVIZIJA / VAĐENJE STAROG PUNJENJA

1300,00

35

MORTALNA EXTIRPACIJA

1200,00

36

PRIVREMENO PUNJENJE JEDNOG KANALA

1300,00

37

PRIVREMENO PUNJENJE DVA KANALA

1400,00

38

PRIVREMENO PUNJENJE TRI KANALA

1500,00

39

DEFINITIVNO PUNJENJE JEDNOG KANALA

1300,00

40

DEFINITIVNO PUNJENJE DVA KANALA

1400,00

41

DEFINITIVNO PUNJENJE TRI KANALA

1500,00

42

MORTALNA AMPUTACIJA

1500,00

43

OBRADA KANALA , ULOŽAK SA LEKOM ILI STERILNI SUVI ULOŽAK

1300,00

44

PARC. AKRILATNA PROTEZA SA JEDNIM ZUBOM - ŽABICA

7500,00

45

PARCIJALNA AKRILATNA PROTEZA

22000,00

46

TOTALNA AKRILATNA PROTEZA

24000,00

47

TOTALNA AKRILATNA PROTEZA SA MREŽICOM

25000,00

48

AKRILATNA PARCIJALNA PROTEZA SA LUKOM

23000,00

49

AKRILATNA TOTALNA PROTEZA SA LUKOM

25000,00

50

INDIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE

7000,00

51

DIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE

3000,00

52

REPARATURA PROTEZE

2000,00

53

REPARATURA – DODAVANJE 1 ZUBA

2500,00

54

REPARATURA – DODAVANJE SVAKOG NAREDNOG ZUBA

1000,00

55

PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA – VIZIL

36000,00

56

UGRADNJA ATEČMENA / PAR

10000,00

57

LIVENA NADOGRADNJA

4500,00

58

FIBERGLAS NADOGRADNJA

4500,00

59

ZAŠTITNA KRUNICA

1000,00

60

SKIDANJE KRUNICE

1000,00

61

SKIDANJE MOSTA

1700,00

62

METALOKERAMIČKA KRUNICA

9500,00

63

KERAMICKA KRUNICA (PRESS)

16000,00

64

FREZOVANA METALOKERAMIČKA KRUNICA

10500,00

65

REPARATURA METALOKERAMIČKE KRUNICE

5000,00

66

BEZMETALNA KERAMIČKA KRUNICA (CIRKONIJUM)

16000,00

67

CEMENTIRANJE STARE PROTETSKE NADOKNADE

1000,00

68

ZAŠTITNA FOLIJA (SPLINT-BRUKSIZAM)

6500,00

69

RETENCIONA FOLIJA

4000,00

70

FOLIJA ZA BELJENJE ZUBA

4000,00

71

UGRADNJA CIRKONA

1500,00

72

ZLATO-KERAMIČKA KRUNICA

25000,00

73

BIODENTAPLAST PROTEZA

40000,00

74

CLEAR PROTEZA

40000,00

75

DEFLEKS  PROTEZA

38000,00

76

VALPLAST  PROTEZA

38000,00

77

BREFLEX   PROTEZA

38000,00

78

POLIJAN   PROTEZA

38000,00

79

MASKIRANJE

2500,00

80

HIJALURONSKI    FILER  1ml

20000,00

81

GLASJONOMER   PLOMBA

2500,00

82

FRENULUM

5000,00

83

RETENCIJA  FIBERGLAS KOČIĆEM

2000,00

84

ČIŠENJE   PROTEZE

3000,00

85

TELESKOP  KRUNA

9500,00

86*

KOMPOZITNI   ZUBI  ZA  PROTEZE (pločica)

4000,00

87

KARAKTERIZACIJA

4500,00

88

MODELOVANJE   ZUBA  U  KOMPOZITU (cena po zubu)

3500,00

89

KOMPOZITNA   FASETA

5000,00

90

GINGIVEKTOMIJA (po zubu)

1000,00

91

POLA  LUMINATE (beljenje zuba)

10000,00

92

FLEKSI  ZABICA ( od BDP-a, CLEAR-a, BREFLEX-a)

14000,00

93

BDP  KUKICA (reparatura, tehnika)

4000,00

94

BDP  PROTEZA   NA  TELESKOPIMA

45000,00

95

CREA  LIGN ( modelovanje po zubu)

3500,00

96

CIRKONKERAMICKA  KRUNA (POPUST)

13000,00

97

PONOVNA   APLIKACIJA  LEKA ( i.m. , alvogyl)

300,00

98

DVE TOTALNE  PROTEZE (popust)

44000,00

99

UKLANJANJE HRONICNE IRITACIJE  NA  GING. ILI  SLUZOKOZI

5500,00

100

P R E G L E D

700,00

101

JAKO  TESKO  VADJENJE  ZUBA

4500,00

86 *  - 1 pločica = 6 (prednjih zuba 3-3) ili 8 (bočnih zuba 4-7)

Napomena: Na prikazanom cenovniku (u tabeli niže) u okviru usluga koje pružamo kod DENTALNOG TURIZMA, naknadno se dodaju, troškovi ubrzane izrade protetskih radova, smeštaja, prevoza, u  zavisnosti od specifične potrebe pacijenata. Za vise informacija obratite se mailom / telefonom ili pogledajte odeljak DENTALNI TURIZAM. Za usluge koje nisu navedeni u cenovniku , molimo kontaktirajte nas.

PREUZMITE CENOVNIK

 

Gde se nalazimo

ORDINACIJA MISALJEVIĆ
Kozaračka 137,
Pančevo, Srbija

Radno Vreme

Pon - Pet: 9:00 - 19:00
Subota: 8:00 - 12:00
Nedelja: Ne radimo

Kontakt